Aktualności...

Założenia organizacyjne WAKACYJNEJ PRZYGODY w roku 2020

dodane przez: armator, 2020-06-19 22:57:51.


- karty kwalifikacyjne oraz wymagane oświadczenia dostępne są w naszej lodziarni PRZYSTAŃ PRZYGODA
- prosimy o przelanie ostatecznej kwoty na konto, aby ograniczyć kontakt.
- kadra wypoczynku zostanie przeszkolona w zakresie obowiązujących procedur
- teren obozu posiada pozytywną opinię straży pożarnej oraz zgodę kuratorium oświaty na organizację wypoczynku
- zapewniamy stałą dostępność mydła, płynu dezynfekującego oraz ciepłej wody na terenie obozu
- ograniczamy odwiedziny rodziców/opiekunów (wszelkie rozmowy z opiekunami/kierownikiem prosimy wykonywać telefonicznie)
- zapewniamy natychmiastową konsultacje z ratownikiem medycznym z którym posiadamy umowę współpracy
- zapewniamy szybki kontakt z lekarzem w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych, który zdecyduje o możliwości pozostania dziecka w miejscu wypoczynku lub konieczności niezwłocznego go odebrania przez rodziców lub opiekunów prawnych
- zapewniamy stały dostęp do bezdotykowego termometru oraz regularny pomiar temperatury uczestnikom wypoczynku oraz kadrze wypoczynku
- posiadamy pomieszczenie umożliwiające natychmiastowe odizolowanie uczestnika lub kadry wypoczynku, u której wystąpiły objawy choroby
- teren obozu oraz sprzęt sportowy będzie dezynfekowany po każdej zmianie turnusu
- zajęcia z dziećmi prowadzone będą przez osoby nie przekraczające 60 roku życia
- transport dzieci odbywać się będzie pojazdami, w których przebywać będą jedynie uczestnicy wypoczynku oraz kierowca
- posiadamy dwie sale w których spożywane będą posiłki, tak aby zapewnić zachowanie dystansu między dziećmi
- program półkolonii może ulec zmianie (dotyczy to wyjazdów w miejsca publiczne – jump arena, baseny) w przypadku braku możliwości zachowania zasad bezpieczeństwa przez zarządzającego obiektem publicznym

powrót...